Departures

flighttosch timeact timestatusgatetemp
UA4970NEWARK7:20 PM10:00 PMDELAYEDD13
ptlysunny
84 °F
SWA362HOUSTON8:45 PM10:10 PMDEPARTEDB2
rainy
78 °F
SWA6556CHICAGO9:35 PM9:35 PMDEPARTEDA9
sunny
0 °F
BA228LONDON9:50 PM9:50 PMON TIMEE1
sunny
63 °F
SWA394LONG ISLAND MACARTHUR9:55 PM10:10 PMDEPARTEDB13
ptlysunny
79 °F
SWA1765INDIANAPOLIS9:55 PM9:55 PMDEPARTEDB8
cloudy
72 °F
SWA2678MANCHESTER9:55 PM9:55 PMDEPARTEDB14
sunny
0 °F
SWA541PORTLAND10:00 PM10:00 PMBOARDINGB5
ptlysunny
78 °F
SWA1425PROVIDENCE10:00 PM10:10 PMDEPARTEDA4
sunny
82 °F
SWA179DETROIT10:00 PM10:00 PMDEPARTEDA1
ptlysunny
78 °F
SWA1214PITTSBURGH10:00 PM10:25 PMDELAYEDA9
ptlysunny
80 °F
SWA2647HARTFORD10:05 PM10:05 PMDEPARTEDA3
sunny
77 °F
SWA4059BUFFALO10:05 PM10:10 PMBOARDINGB7
ptlysunny
75 °F
SWA2950NORFOLK10:05 PM10:05 PMDEPARTEDB3
sunny
85 °F
SWA568ALBANY10:05 PM10:30 PMBOARDINGB12
ptlysunny
75 °F
SWA1026ROCHESTER10:10 PM10:10 PMBOARDINGA5
ptlysunny
75 °F
SWA1944COLUMBUS10:10 PM10:10 PMDEPARTEDA6
ptlysunny
80 °F
SWA1431BOSTON10:10 PM10:10 PMBOARDINGB10
ptlysunny
85 °F
SWA483CLEVELAND10:15 PM10:15 PMBOARDINGB9
sunny
0 °F
SWA2684GRAND RAPIDS10:25 PM10:25 PMBOARDINGA10
sunny
0 °F
UA2234BUFFALO11:55 PM11:55 PMON TIME
ptlysunny
75 °F